ÕPPEPERIOODID JA KOOLIVAHEAJAD

2018/2019 õppeaasta hindamisperioodid põhikoolis

I TRIMESTER

03.09.2018 - 30.11.2018
II TRIMESTER

01.12.2018 - 15.03.2019
III TRIMESTER

16.03.2019 - 11.06.2019
   

2018/2019 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg

22.10.2018 - 28.10.2018
II vaheaeg

24.12.2018 - 06.01.2019
III vaheaeg

25.02.2019 - 03.03.2019
IV vaheaeg (v.a 12.klass)

22.04.2019 - 28.04.2019
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid)

12.06.2019 - 31.08.2019
Aluseks olev määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011

2018/2019 kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis

10. ja 11.klassis
1 kursust õppeaastas 7.juuni        
2 kursust õppeaastas 18.jaan 7.juuni      
3 kursust õppeaastas 30.nov 15.märts 7.juuni    
4 kursust õppeaastas 9.nov 25.jaan 5.aprill 7.juuni  
5 kursust õppeaastas 19.okt 14.dets 15.veebr 12.aprill 7.juuni
 
* Perioodis olevad ained 1.poolaastal:
  1 kursus (2 tundi nädalas): 18.jaan
 
12.klassis
1 kursus õppeaastas
17.aprill        
2 kursus õppeaastas 17.dets 17.aprill      
3 kursus õppeaastas 12.nov 1.veebr 17.aprill    
4 kursus õppeaastas 19.okt 17.dets 15.veebr 17.aprill  
5 kursus õppeaastas 9.okt 23.nov 18.jaan 8.märts 17.aprill
 
* Perioodis olevad ained 1.poolaastal:
  1 kursus (2 tundi nädalas): 18.jaan
 
* Kooliastmetehinnete väljapanemine gümnaasiumi lõpetajatele: 17.aprill 2019