Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoor

14 Märts 2015 09:22

14.veebruaril 2015.a toimus IV üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline eelvoor. Eelvoorust võtsid osa paljud meie põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Täname kõiki osalejaid! Parima tulemuse maakondlikus arvestuses- 2.koha - saavutas 11.kl õpilane Merit Mölder. Kiidu- ja tänusõnad Meritile ning tema juhendajale õpetaja Maive Toomingale!