Info kooli sisseastumise kohta
----------------------------------------------------------
Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00


Koolibusside sõidugraafik 1.septembril 2017 
Bussiliin Kärasi- Piilsi- Kalmaküla- Tammispää- Lohusuu- Vadi- Avinurme Bussiliin    Rajametsa- Laekannu- Ulvi II- Ulvi bussijaam- Adraku- Pärniku- Avinurme
       
Kärasi 8.05 Rajametsa 8.10
Piilsi 8.08 Laekannu 8.18
Mustvee 8.20 Ulvi II 8.30
Kalmaküla 8.25 Ulvi bussijaam 8.35
Tammispää 8.28 Adraku 8.37
Lohusuu 8.35 Pärniku 8.45
Vadi 8.40    
Peale tunde  väljuvad bussid koolimaja eest kell 10.45  

 

Tugisüsteemide rakendamine Avinurme Gümnaasiumis

Koolis on kesksel kohal õpilane. Et toetada õpilase haridusteed, arvestatakse õppekorralduse kujundamisel õpilaste erinevate võimetega, mis on vajalik selleks, et tagada kõigile õpilastele hea edasijõudmine. Lapse individuaalse arengu jälgimine ja toetamine on süsteemse, hästi informeeritud meeskonnatöö tulemus, millesse kaasatakse ka lapsevanem(ad).

Tugisüsteemide rakendamisel lähtutakse järgmistest üldpõhimõtetest:

• erivajaduste võimalikult varajane märkamine;

• lapse erivajaduste määratlemisel kohene tugiteenuste rakendamine;

• lapse ja perekonna kaasamine õpetustegevusse, sh nõustamine, juhendamine, arenguvestlused;

Koolis rakendatavateks tugiteenusteks on:

·         logopeediline abi;

·         õpiabi;

·         pedagoogiline nõustamine;

·         ainealased konsultatsioonid ja järelaitamine;

·         individuaalne õppekava;

·         arenguvestlused.

Tugiteenuste rakendamise vajadus fikseeritakse õppenõukogu otsuse ja direktori käskkirjaga.

Tugiteenuse rakendamiseks on vajalik lapsevanema nõusolek.

Töö toimub erilise andekusega õpilastega (õpetajate ainekonsultatsioonid ja olümpiaadide ettevalmistamine) ja õpilastega, kellel ilmnevad

·         õpiraskused;

·         kohanemisraskused;

·         suhtlemisraskused;

·         vägivaldne käitumine, allumatus;

·         emotsionaalsed probleemid.