Info kooli sisseastumise kohta
----------------------------------------------------------
Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00


Koolibusside sõidugraafik 1.septembril 2017 
Bussiliin Kärasi- Piilsi- Kalmaküla- Tammispää- Lohusuu- Vadi- Avinurme Bussiliin    Rajametsa- Laekannu- Ulvi II- Ulvi bussijaam- Adraku- Pärniku- Avinurme
       
Kärasi 8.05 Rajametsa 8.10
Piilsi 8.08 Laekannu 8.18
Mustvee 8.20 Ulvi II 8.30
Kalmaküla 8.25 Ulvi bussijaam 8.35
Tammispää 8.28 Adraku 8.37
Lohusuu 8.35 Pärniku 8.45
Vadi 8.40    
Peale tunde  väljuvad bussid koolimaja eest kell 10.45  

 

2015/16 hoolekogu koosolekud

14 Sept 2015 08:02
Hoolekogu koosolek nr 1, 14.09.2015
 
Osalesid hoolekogu liikmed: Eveli Tooming, Maria Minhof, Tiit Roone, Riina Bergmann, Janne Juuse.
 
Puudusid: Verner Mölder, Indrek Tarum, Merit Mölder, Aleksei Männiste
 
Päevakord:
1. Hoolekogu esinaise info kokkusaamisest kooliderektori ja õppealajuhatajaga.
2. Jooksvad küsimused.
3. Hoolekogu aastaplaan.
 
 
Hoolekogu koosolek nr 2, 26.11.2015
 
Osalesid hoolekogu liikmed: Eveli Tooming, Tiit Roone, Riina Bergmann, Janne Juuse, Indrek Tarum, Verner Mölder, Anne Paas, Merit Mölder.
Puudusid: Maria Minhof, Hanna Alberi.
Kutsutud: direktor Urve Tooming, õppealajuhataja Kristina Pikas
 
Päevakord:
1. Lastevanemate ühispöördumine hoolekogu poole.
2. Koolivorm
3. Jooksvad küsimused ja ettepanekud
 
Otsused:
Kooli juhtkond ja hoolekogu kutsuvad kokku erakorralise lastevanemate koosoleku, kus selgitatakse olukorda ning vastatakse tekkinud küsimustele. 
 
Hoolekogu koosolek nr 3, 16.03.2016
 
Osalesid hoolekogu liikmed: Eveli Tooming, Tiit Roone, Riina Bergmann, Janne Juuse, Verner Mölder, Maria Minhof.
Puudusid: Hanna Alberi, Merit Mölder, Anne Paas, Indrek Tarum.
Kutsutud: direktor Urve Tooming, õppealajuhataja Kristina Pikas, klassijuhataja Margot Pärn
 
Päevakord:
1. Kahe 6.klassi õpilase käitumisprobleemidest
2. Jooksvad küsimused
 
Otsused: 4.õppeveerandi lõpul kutsuda antud teemal kokku uus koosolek, et vaadata kuidas on õpilastel koolis läinud.