AVINURME GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU LIIKMED

Riina Bergmann õppenõukogu ning gümnaasiumi õpetajate esindaja riina.bergmann@avinurme.edu.ee

Mari-Liis Renser

õppenõukogu ning põhikooli õpetajate esindaja  

Katrin Kaarama

õpilasesinduse esindaja  

Hanna Alberi

gümnaasiumi õpilaste esindaja  

Aleksei Männiste

koolipidaja esindaja  
Katrin Kaarama põhikooli õpilaste esindaja  

Indrek Tarum

põhikooli õpilaste vanemate esindaja  

Verner Mölder

vilistlaste esindaja vernerm@hot.ee
Maria Minhof põhikooli õpilaste vanemate esindaja  
Eveli Tooming kooli toetavate organisatsioonide esindaja, hoolekogu esinaine eveli@strauss.ee
Ulla Karo gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja  
Kaido Kaldma gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja