Koolielu teemaveerand „Digivärskendus“

30 Nov 2016 13:46

Novembrikuus toimus portaali Koolielu teemaveerandi „Digivärskendus“ raames veebipõhine QR-koodi fotokonkurss-näitus, millest võtsid osa ka meie kooli 12. klassi õpilased. Konkursile tuli esitada foto oma kodukoha ajaloolisest või mõnest muust hoonest, mis iseloomustaks kodupaika kõige huvitavamalt.
Žürii valis välja 11 huvitavamat tööd, mille hulka kuulus ka meie kooli õpilaste Anastasia Šubina ja Andra Kaldma töö Avinurme vanast kooli- ja vallamajast. Tunnuse pälvinud tööd saad näha juuresolevat QR-
koodi kasutades.