Info kooli sisseastumise kohta
----------------------------------------------------------
Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00

4.klassi katseline e-tasemetöö loodusainetes

19 Jaan 2017 12:54
Meie kool on loodusõpetuse katselise e-tasemetöö 4. klassi valimis. Osalemine annab koolile hea võimaluse testida oma valmisolekut elektroonseteks tasemetöödeks 2017. aasta kevadel ning õpilased saavad väärtusliku kogemuse uudsete loodusõpetuse e-ülesannete lahendamisel. Lisaks saab kool tagasisidet kõigi tasemetöös osalenud õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete kohta, mis võimaldab nii õpilastel kui õpetajatel edasist õppimist suunata.