7.klassi katseline e-tasemetöö loodusainetes

10 Jaan 2017 12:59
Meie kooli 6 õpilast on loodusõpetuse katselise e-tasemetöö 7. klassi valimis. Osalemine annab koolile hea võimaluse testida oma valmisolekut elektroonseteks tasemetöödeks 2017. aasta kevadel ning õpilased saavad väärtusliku kogemuse uudsete loodusõpetuse e-ülesannete lahendamisel. Lisaks saab kool tagasisidet kõigi tasemetöös osalenud õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete kohta, mis võimaldab nii õpilastel kui õpetajatel edasist õppimist suunata.