Sügisene muusikatervitus koolinoortelt

8.oktoobril leidis Ida-Virumaa koolides aset kontserttuur Noored instrumentalistid, kus esinesid Avinurme Gümnaasiumi klaveri- ja puhkpilliklassi õpilased ning Iisaku Kunstide Kooli erinevate pillide õpilased.

Kontserttuuri idee tuli Avinurme Gümnaasiumi muusikaõpetajalt Urve Toomingalt ning sai teoks tänu Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Avinurme Gümnaasiumi toetusele.

Noored muusikud andsid kontserte Ida-Virumaa koolides. Esineti Iisaku ja Avinurme Gümnaasiumis ning Mäetaguse ja Illuka Põhikoolis. Esitusele tulid muusikapalad, mille autoriteks on kuulsad klassikud, kuid kuulata sai ka nii möödunud aegade kui ka tänapäeva populaarseid meloodiaid. Pillimängijad said tuuril osalemisega juurde kogemusi ning esinemisjulgust. Kontserdil esitatu jõudis kindlasti kuulajate südamesse, seda enam, et laval olid nende eakaaslased.

Iisaku Kunstide Koolist esinesid Annika Kaljumäe plokkflöödil, Rain Kuuse kitarril, Paula Palmet ja Liisa Järve viiulil, Johanna Karp klaveril, Reimo Reiska ukulelel ning solistina esines Egert-Oscar Väljaotsa. Õpilasi juhendasid Pille Nagel, Valentina Järve ja Viktor Sõtskin.

Avinurme Gümnaasiumist esinesid klaveriõpilased Hanna Alberi, Launo Agan ja Helina Karo ning puhkpilliõpilased Kaspar Karo, Kaupo Karo, Katrin Kaarama, Kätlin Kaarama, Daniel Hinno, Karl Kask, Kerstin Kõrv ja Markus Mölder. Õpilasi juhendasid Urve Tooming, Mare Russak ja Verner Mölder.

Kontserttuuri õnnestumist tõestas publiku soe vastuvõtt ja esinejate rahulolu. Vaatajate sõnul oli eriti vahva see, et võimalik oli kuulata ja võrrelda nii erinevaid pille ja soliste kui ka erinevatest pillidest moodustatud ansambleid. Tüdimust ei pidanud tundma keegi.

Suur tänu esinejatele, juhendajatele ja muusikahuvilisele publikule. Loodetavasti kujuneb üritusest iga-aastane traditsioon, mida pikkisilmi oodatakse ja mille nimel tööd tehakse.
 

Marika Schasmin

Kontserttuuri projektijuht