AVINURME GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU LIIKMED

Riina Bergmann õppenõukogu ja põhikooli õpetajate esindaja riina.bergmann@avinurme.edu.ee

Mari-Liis Renser

õppenõukogu ja gümnaasiumi õpetajate esindaja mari-liis.renser@avinurme.edu.ee

Katrin Kaarama

õpilasesinduse esindaja  

Hanna Alberi

gümnaasiumi õpilaste esindaja  

Aleksei Männiste

koolipidaja esindaja aleksei.manniste@mustvee.ee
Kenrih Korol põhikooli õpilaste esindaja  

Katrin Rosar

põhikooli õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu esinaine katrinrosar@gmail.com
Marge Pärn põhikooli õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees marge@alfrina.ee

Verner Mölder

vilistlaste esindaja vernerm@hot.ee
Eve Liiv põhikooli õpilaste vanemate esindaja eve.liiv@gmail.com
Eveli Tooming kooli toetavate organisatsioonide esindaja eveli@strauss.ee
Ulla Karo gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja  
Kaido Kaldma gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja