RIIKLIKUD PROJEKTID

Õppeaasta 2017/2018

Projekt PATEE (Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtluse Arendamiseks)koolipoolne koordinaator Kristina Pikas

Projektikonkurss "Sallivus meie ümber" - projektijuht Katrin Kaarama, koolipoolne koordinaator Kristina Pikas 

Teadlaste Öö Festival 2017 projektimeeskond: Alli Kaarama, Ene Lüüs, Mare Allikas, Riina Bergmann, Mari-Liis Renser, Kristina Pikas