KOOLIST

Esimesed teated kooli olemasolust Avinurme mail on aastast 1647. Pidevalt on kool Avinurmes tegutsenud 1920.aastast.
2007. aasta 1. septembril avasime renoveeritud õppehoone. Remondi käigus parandati tunduvalt õpitingimusi. Kool sai juurde kuus klassiruumi.

Õpikeskkond on igati tänapäevane, õppeprotsessis on kasutusel kaasaegsed IKT vahendid.  Koolis on kaks arvutiklassi, töökoda, käsitööklass-õppeköök, raamatukogu, jõusaal, spordihoone, staadion ja mänguväljakud. Töökojas toimuvad töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnid ning on võimalik õppida puu- ja metallitööd, sepistamist ja keevitamist. Kohalike traditsioonide edasiviimiseks on tööõpetuse ainekavadesse sisseviidud laastupunumise õpetus.

Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida erinevaid valikaineid. Autõpetuse raames on võimalik omandada B-kategooria juhiluba.

Huvitegevus on kooli lahutamatu osa. Huvialaringidest tegutsevad näitering, laulukoorid, tantsuringid, kunsti- ja käsitööringid, puhkpill, klaveriklass, projektiõpe, saalihoki, arvutiring, inglise keele ning liiklusring.
Aktiivselt osaletakse kergejõustiku-, korvpalli- ja võrkpallitreeningutes.

Koolis on väljakujunenud traditsioonid:
sügisesed ja kevadised heakorrapäevad, jõululaat, jõulujumalateenistus Avinurme kirikus, vastlapäeva tähistamine, vallavanema vastuvõtt tublimatele õpilastele, mälumäng ning temaatiliste ürituste korraldamine.

Koolil on oma raadio ja tegutsev õpilasesindus.

Aastast 2002 toimub tihe koostöö Radisson Blu hotelliga.