Avinurme Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek 1.oktoobril 2020 algusega kell 18.00

Avinurme Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub 1.oktoobril 2020.aastal algusega kell 18.00 Avinurme Kultuurikeskuse saalis. 

Päevakorras:
1. Kool eile- täna- homme (tagasivaade eelmisele õppeaastale, kooli tänane päev ja tulevik).
2. Hoolekogu esinaise sõnavõtt. Hoolekogu liikme valimine gümnaasiumiastme vanemate seast.

 

Ootame aktiivset osavõttu!
Avinurme Gümnaasiumi juhtkond