Osalemine rahvusvahelises IEA kodanikuhariduse uuringus

Meie kool ja 8.klassi õpilased on valitud juhuvaliku teel osalema IEA rahvusvahelises kodanikuhariduse uuringus (ICCS) 2022. Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut. ICCS uuringu eesmärk on hinnata, kuidas on erinevate riikide 8. klasside õpilased valmis kodanikuna ühiskonnas osalema. Uuritakse õpilaste teadmisi ja arusaamasid ühiskonnast, hoiakuid kodanikurollide kohta, praegust ja tulevast ühiskondlikku osalust. Uuringus osalevad rohkem kui 20 riigi õpilased.

Vabariigi 104.aastapäeva pidulik aktus

23. veebruaril tähistasime koolis Vabariigi aastapäeva. Aktus algas Eesti hümni ning Eesti loodust, ajalugu ja kultuuripärandit tutvustava videoga. Järgnes direktor Urve Toominga temaatiline sõnavõtt. Traditsiooniliselt tunnustati direktori tänukirjaga tublide Eesti kodanikena silmapaistnud õpilasi ja koolitöötajaid ning kooli häid koostööpartnereid. Aktuste kontsertkavasse kuulusid etteasted kooli poistekoorilt ja lastekoorilt ning temaatiline luule- ja proosakava 9.klassi õpilastelt. Aktuse lõpetas ühislaul „Me armastame Eestit“.

Mälumäng "Eesti Vabariik 104"

Seoses vabariigi aastapäevaga toimus 22.veebruaril 2022 traditsiooniline 5.-8.klasside mälumäng, kus testiti teadmisi ja laiendati silmaringi Eesti Vabariigi ajaloo, kultuuri ja eluolu teemadel. Mälumäng oli võistkondlik ning võistkonnad moodustati juhusliku valimi alusel läbisegi erinevate 5.-8.klasside õpilastest. Tavapäraselt pani oma teadmisi proovile ka õpetajate võistkond. Mälumängu küsimused olid jaotatud viide ajajärku: 1918-...; 1940-...; 1960-...; 1980-...; 2000-2022 ning enamik küsimusi olid valikvastustega. Mälumäng kulges meeleolukalt ja tasavägiselt.

Sõbranädala kohvik

10.-11.klasside majandus- ja ettevõtlusõpetuse valikkursuse õpilased korraldasid kursuse praktilise ülesandena 16.veebruaril sõbranädala kohviku. Algkapitali kohviku korraldamiseks kogusid õpilased ise aktsiate põhimõttel ning kasutati ka sponsorlust. Algkapitali kasutati vajalike toorainete ja lisavahendite ostmiseks. Tooted müügiks küpsetasid ja valmistasid õpilased kooli õppeköögis ise. Lisaks tegeleti müügi ning erinevate vajalike tegevustega enne ja pärast müüki. Müügilett ja kohvikulauad olid üles seatud aulasse.