Matriklihommik

21.oktoobril lõppes 10.klassi õpilastel nende esimene kursus gümnaasiumiastmes õppides ning sel puhul algas koolipäev traditsioonilise gümnaasiumiastme matriklihommikuga. Pärast koolijuhi sõnavõttu tuli õpilastel esmalt oma teadmisi näidata matriklihommiku tunnikontrollis, milles oli küsimusi nii gümnaasiumi õppekava kui ka kooli igapäevaelu osas. Seekordses tunnikontrollis pidid 10.klassi õpilased kaotusega alla andma 11.klassile. Ürituse teine osa hõlmas gümnaasiumi õpinguraamatute kätteandmist vastsetele gümnasistidele.

Rebaste nädal 2022

Traditsiooniliselt toimus enne sügisvaheaega koolis Rebaste nädal. Vana tudengitava kohaselt lastakse uutel gümnaasiumiastme õppuritel sooritada katseid ja ülesandeid, peale mida võetakse nad vastu täisväärtuslikeks gümnaasiumi liikmeteks. Rebaste proovilepanekuid ja vastuvõtmist gümnasistide hulka korraldasid abituriendid. Nädal algas kõikide kümnendike jaoks rebasemeigiga.

Õpetajate päeva tähistamine

5. oktoobril tähistasime õpetajate päeva. Hommik algas Avinurme Kultuurikeskuses toreda aktusega, kus toimusid erinevad sõnavõtud ja ka muusikalised etteasted. Selle õppeaasta õpetajate päeva koolijuht Martin Lepp andis välja parima õpetaja tunnusmärgid kõikidele õpetajatele. Eelmisel õppeaastal algatatud traditsioon- vilistlased õpetajate päeval külalisõpetajateks - jätkus ka sellel õppeaastal.

Kohtumine kirjanik Anti Saarega

2. septembril oli õpilastel külas kirjanik Anti Saar. Räägiti erinevatel teemadel, kirjanik tutvustas oma raamatuid ning toimus ka ettelugemine. Samuti said huvilised osta raamatuid.

5.klassi KIK õppekäik Iisaku Looduskeskusesse

8. septembril külastas Iisaku Looduskeskust KIK projekti raames kooli 5. klass ning osaleti programmis "Vee-elustiku uurimine". Programmi raames saadi kogemus vee-elukeskkonna ja elustiku uurimisest, arendati vaatlemis-, märkamis- ja koostööoskust.

4.klassi KIK õppekäik Iisaku Looduskeskusesse

7. septembril külastas KIK projekti raames Iisaku Looduskeskust ka 4. klass. Osaleti samuti programmis "Söödavad ja mürgised taimed", kus tutvuti õppeklassis ja looduses erinevate taimedega Eestimaa loodusest. Ka 4. klassile sai selgeks, millised taimed on tervisele kasulikud ja millised ohtlikud.

3.klassi KIK õppekäik Iisaku Looduskeskusesse

6. septembril külastas 3. klass KIK projekti raames Iisaku Looduskeskuse ja osales programmis "Söödavad ja mürgised taimed". Programmi käigus tutvuti õppeklassis ja looduses erinevate taimedega Eestimaa loodusest. Selgus, millised taimed on tervisele kasulikud ja millised ohtlikud. 

Koolikontsert "Tik-Tok LIVE ehk Brassical tuleb taas!"

29. septembril toimus Avinurme Kultuurikeskuses koolikontsert Koolikontsert "Tik-Tok LIVE ehk Brassical tuleb taas!". Kooliperele ja teistele huvilistele kõlasid Tik-Tok meelelahutusplatvormist tuntud hitid, mida esitas kooslus Brassical. Musitseerisid trompet, tromboon, tuuba, saksofon ja trummid, lisaks ka veidi vokaalset toredust.