ySKILLS uuringu 3.etapis osalemine

Ajavahemikul 01.-08.02.2023 osalevad meie kooli 8.-11.klasside õpilased rahvusvahelise projekti ySKILLS ("Noorte digioskused") uuringu 3.etapis. Uuringu esimene etapp toimus 2021.aastal. 

ySKILLS on 4-aastane rahvusvaheline projekt, mida rahastab Euroopa Liidu programm Horisont 2020. Uuringu eesmärgiks on teha kindlaks, milliseid digioskusi tänapäeva lapsed ja noored vajavad, et käituda veebis turvaliselt ja saada kasu internetis leiduvatest võimalustest.

Lingvistika piirkondlik olümpiaad

Sel õppeaastal osalesid meie kooli gümnasistid ka lingvistikaolümpiaadil, mis toimus 30.novembril Jõgevamaa Gümnaasiumis. Lingvistikaolümpiaadi eesmärgiks on propageerida keeleteadust (mida koolides eraldi õppeainena ei õpetata) ning võimaldada süvenemist maailma keelelisse mitmekesisusse. Olümpiaadil tuli lahendada  keeleülesandeid, mille eelduseks oli põhikooli grammatikaterminite tundmine. Meie koolist osalesid olümpiaadil kaks õpilast, kes saavutasid järgmised kohad 11.-12.klasside arvestuses: Markus Kaljumäe (11.kl) - 2.koht; Raiko Villers (12.kl) - 4.koht.

Keemia piirkondlik olümpiaad

26.jaanuaril toimus Jõgevamaa Gümnaasiumis keemia piirkondlik olümpiaad. Meie koolist osalesid olümpiaadil 9.klassi õpilased Juss Kask, Caroline Rohtla ja Kristel Tooming. Juss saavutas oma vanuseastmes 2.koha, Caroline 3.koha ja Kristel 4.koha. Kiidu- ja tänusõnad õpilastele ning nende juhendajale õpetaja Ene Lüüsile! 

Inglise keele piirkondlik olümpiaad

25.jaanuaril toimus Jõgevamaa Gümnaasiumis 10.-12.klasside inglise keele piirkondlik olümpiaad. Meie koolist osalesid olümpiaadil Triinu Strauss (10.kl), Brandon Tamm (10.kl), Taavi Block (10.kl), Kahro Oja (10.kl), Raimond Mäe (10.kl), Markus Kaljumäe (11.kl), Kadri Liis Liuhka (11.kl), Sander Tooming (12.kl) ja Raiko Villers (12.kl). Suurepärase tulemuse saavutas Markus Kaljumäe, kes pälvis 11.klasside arvestuses 1.koha. Kiitus Markusele väga heade teadmiste eest!

Bioloogia olümpiaadi koolivoor

Sellel õppeaastal toimus põhikooli bioloogiaolümpiaadi koolivoor koostöös Tartu Ülikooli Teaduskooliga. Õpilased sooritasid olümpiaadiülesandeid Teaduskooli viktoriinide keskkonnas. Ülesannete lahendamiseks oli aega 45 minutit. Olümpiaadi koolivoorus osales 4 õpilast 8.klassist ja 4 õpilast 9.klassist. Koolipoolne olümpiaadi koolivooru koordinaator oli bioloogia õpetaja Mare Allikas.