Muusikanädal

2.- 6. oktoobrini toimus koolis muusikanädal.

Selle nädala raames valmisid tuulekellade töötoas erinevatest taaskasutusmaterjalidest tuulekellad, mille pärast näitust koolimaja ees, said lapsed endale koju viia.

Saksamaa taasühinemise aastapäeva tähistamine

Saksamaa taasühinemise aastapäeva tähistasime saksa keelt õppivate õpilastega 2. ja 3.oktoobri ainetundides. Eelnevatel õppeaastatel oleme käsitlenud seda sündmust üldisemalt, rääkinud ajaloost ja põhjustest. Seekord keskendusime sõnavarale ja täpsematele faktidele. 7.klass luges teksti Berliini müürist, vanemate õpilastega vaatasime videoreportaaži mehest, kellel õnnestus ujudes Läänemere kaudu põgeneda Ida- Saksamaalt. Noored keeleõppijad täitsid huviga töölehti ja said juurde huvitavaid teadmisi õpitava võõrkeele lähiajaloo kohta.

Saksa keele õpetaja Liina Karo

Õpetajate päeva tähistamine

5. oktoobril tähistasime õpetajate päeva. Hommik algas Avinurme Kultuurikeskuses toreda aktusega, kus toimusid erinevad sõnavõtud ja ka muusikalised etteasted. Selle õppeaasta õpetajate päeva koolijuhiks oli abiturient  Keith Tooming. Eriliselt hingeminev oli aktuse lõpuosa, mil õpetajate ette astus kogu kooli õpilastest koosnev koor ja esitas südamliku laulu. Üle-eelmisel õppeaastal algatatud traditsioon- vilistlased õpetajate päeval külalisõpetajateks - jätkus ka sellel õppeaastal.

Ettevõtlusnädala lõpuüritusel osalemine

6.oktoobril osalesid kolmteist õpilast 10.-12.klassidest ning õpetaja Kristina Pikas ettevõtlusnädala lõpuüritusel, mis toimus Jõgeva kultuurikeskuses. Ürituse korraldajaks oli Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ning toetajaks Jõgeva Valla Kultuur. Noortega kohtus Bolti asutaja Martin Villig, kes jagas oma kogemuslugu ning andis soovitusi eesmärkide seadmiseks ja tegutsemiseks enda idee teostamise nimel.

Euroopa keeltepäeva tähistamine

26.septembril tähistasime kooliperega Euroopa keeltepäeva, mille puhul oli avatud keeltekohvik.

Kohvikus sai tutvuda 8 erineva riigi keele ja kultuuriga: itaalia, kreeka, prantsuse, läti ukraina, taani, ungari ja suahiili.

6.-12.kl õpilased viisid läbi 10-minutilisi minitunde. Kokku toimus 2.5h tunni jooksul 96 tundi! Kõik kohvikukülalised said osaleda nelja erineva riigi tunnis.

Keeletundides sai õppida olulisemaid sõnu ja fraase ning tutvuda vaatamisväärsuste ja kultuuriga. Kõikides kohvikutes sai ka midagi suhu pista.

Lastevanemate üldkoosolek

Avinurme Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 11.oktoobril, algusega kell 18.00 kooli aulas. Üldkoosoleku kestuseks on üks tund. 

Bioloogia õpikoda

Teaduskool alustas Avinurme Gümnaasiumis bioloogia õpikodade tööd 26. septembril 2023.a. Meie koolist osaleb 18 õpilast, lisaks 7 õpilast Peipsi Gümnaasiumist. Kokku on õpikoja päevi seitse, s.t. üks kord kuus, neli tundi vahemikus september kuni aprill. Ka teemasid on seitse.

Esimesel korral oli teemaks keskkond. Alguses toimus teoreetiline osa ning siis tehti katseid - vee puhastamist õlist. Valida oli nelja materjali vahel. Katses esines nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi.