Piirkondlikul matemaatikaolümpiaadil osalemine

31.jaanuaril 2024 toimus Palamuse Põhikoolis põhikooliastme piirkondlik matemaatikaolümpiaad. Meie koolist osales piirkonnavoorus kolm õpilast 7.-9.klassidest: Mihkel Pärn (7.kl), Marta Mesi (7.kl), Mikk Renser (9.kl). Tänu- ja kiidusõnad kõikidele olümpiaadil osalenud õpilastele ning nende juhendajale õpetaja Alli Kaaramale! 

Osalemine lingvistikaolümpiaadil

Sel õppeaastal osalesid meie kooli 9.-12.klasside õpilased teistkordselt lingvistikaolümpiaadil, mis toimus 29.novembril Jõgevamaa Gümnaasiumis. Lingvistikaolümpiaadi eesmärgiks on propageerida keeleteadust (mida koolides eraldi õppeainena ei õpetata) ning võimaldada süvenemist maailma keelelisse mitmekesisusse. Olümpiaadil tuli lahendada  keeleülesandeid, mille eelduseks oli põhikooli grammatikaterminite tundmine. Meie koolist osalesid olümpiaadil kolm õpilast - Siim Tooming (9.kl), Juss Kask (10.kl) ja Markus Kaljumäe (12.kl).

Osalemine piirkondlikul emakeeleolümpiaadil

Piirkondlikul emakeeleolümpiaadil osalesid Mihkel Pärn ja Marta Mesi 7.klassist, Siim Tooming 9.klassist ja Markus Kaljumäe 12.klassist. Parimad tulemused olid järgmised: Mihkel Pärn saavutas 7.-8.klassi õpilaste vanuseastmes üldkokkuvõttes 4.koha ning 7.klasside arvestuses 1.koha; Siim Tooming saavutas 9.-10.klassi õpilaste vanuseastmes üldkokkuvõttes 6.koha ning 9.klasside arvestuses 4.koha; Markus Kaljumäe saavutas 11.-12.klassi õpilaste vanuseastmes üldkokkuvõttes 5.koha ning 12.klasside arvestuses 3.koha.

Mälumäng "Eesti Vabariik 106"

Seoses vabariigi aastapäevaga toimus 19.veebruaril 2024 traditsiooniline 5.-8.klasside mälumäng, kus testiti teadmisi ja laiendati silmaringi Eesti Vabariigi ajaloo, kultuuri ja eluolu teemadel. Mälumäng oli võistkondlik ning võistkonnad moodustati juhusliku valimi alusel läbisegi erinevate 5.-8.klasside õpilastest. Tavapäraselt pani oma teadmisi proovile ka õpetajate võistkond. Mälumängu küsimused olid jaotatud viide ajajärku: 1918-...; 1940-...; 1960-...; 1980-...; 2000-2024 ning enamik küsimusi olid valikvastustega. Mälumäng kulges meeleolukalt ja tasavägiselt.