Õpioskuste talgud- piirkondlik voor

19.aprillil osales 5.klassi võistkond maakondlikul õpioskuste võistlustel- õpioskuste talgud. Õpioskuste talgute fookuses on enesejuhitud õppimine ja ennastjuhtiva õppija kujunemine. Ennastjuhtiv õppija on teadlik õppija, kes teab mida teha isegi siis, kui ta ei tea, mida teha ning tunneb end selle kõige juures hästi.

Võistlusmäng KÄNGURU 2024

Üleriigiline KÄNGURU võistlusmäng toimus koolis kohapeal 21.märtsil. Õpilased osalesid võistlusel korraga kuues vanuserühmas ning igal osavõtjal oli ülesannete lahendamiseks aega 1 tund ja 15 minutit. Meie koolist osales võistlusel 31 õpilast. Kokku osales võistlusel 23 714 õpilast 416-st koolist. 

1.-2.klassi (pre-ekolier) vanuserühmas osales kokku 5424 õpilast. Meie kooli parima tulemuse nimetatud vanuserühmas saavutas Aliisa Rattiste.  

Piirkondlik ajaloo-olümpiaad

Piirkondlikul ajaloo- olümpiaadil osalesid Rasmus Kruusamägi 8.klassist ning Siim Tooming 9.klassist. Siim Tooming saavutas 9.klassi õpilaste vanuseastmes 3.koha ning Rasmus Kruusamägi saavutas 8.klassi õpilaste vanuseastmes 7.koha. Tänu- ja kiidusõnad olümpiaadil osalenud õpilastele ja nende juhendajale õpetaja Maive Toomingale. 

Osalemine piirkondlikul bioloogia olümpiaadil

Piirkondlikul bioloogia olümpiaadil osalesid Mihkel Pärn, Emma Marie Tooming ja Marta Mesi 7.klassist ning Siim Tooming 9.klassist. Parimad tulemused olid järgmised: Marta Mesi saavutas 7.-8.klassi õpilaste vanuseastmes üldkokkuvõttes 4.koha ning 7.klasside arvestuses 3.koha; Mihkel Pärn saavutas 7.-8.klassi õpilaste vanuseastmes üldkokkuvõttes 5.koha ning 7.klasside arvestuses 4.koha.Tänu- ja kiidusõnad kõikidele olümpiaadil osalenud õpilastele ja nende juhendajale õpetaja Mare Allikale. 

I advendi tähistamine

Avinurme koolipere tähistas I adventi esmaspäeval, 4. detsembril. Aulas toimus ilus minikontsert, direktori tervitus ning ühise advendiküünla süütamine, millel klassijuhatajad said oma klassi küünaldele tule edasi viia. Samuti kaunistasid esimese ja kaheteistkümnenda klassi õpilased ühiselt spordihoone kuuske.

Stiilinädal

12.-16. veebruaril toimus traditsiooniline sõbrakuu stiilinädal. Sel korral oli teemaks valitud erinevad värvid ning õpilased ja õpetajad said vastavatesse värvidesse riietatuna ka esmaspäevast reedeni kooli tulla. Vahetundides oli võimalus ka sõbrapilte teha. Värvid esmaspäevast reedeni jaotusid järgnevalt: sinine, kollane, punane, lilla, oranž.