Õppeaasta 2021/2022

Roheline Kool - projektimeeskond Toomas Tikerperi, Mari-Liis Renser, Martin Lepp

Teadlaste Öö Nädal 2021 - projektimeeskond: Alli Kaarama, Ene Lüüs, Mare Allikas, Riina Bergmann, Mari-Liis Renser, Toomas Tikerperi

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprojekt "Avinurme Gümnaasiumi õpilaste osalemine keskkonna õppeprogrammides" - projektijuht Toomas Tikerperi

 

Õppeaasta 2020/2021

Teadlaste Öö Nädal 2020 - projektimeeskond: Alli Kaarama, Ene Lüüs, Mare Allikas, Riina Bergmann, Mari-Liis Renser, Toomas Tikerperi

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprojekt "Avinurme Gümnaasiumi õpilaste osalemine keskkonna õppeprogrammides" - projektijuht Toomas Tikerperi

 

Õppeaasta 2019/2020

Teadlaste Öö Festival 2019 - projektimeeskond: Alli Kaarama, Ene Lüüs, Mare Allikas, Riina Bergmann, Mari-Liis Renser, Kristina Pikas, Toomas Tikerperi

HTM-i  Noorte projektikonkurss Ideeviit, projekt "Aita ennast ja teisi!"- projektijuht Kersti Kask

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprojekt "Avinurme Gümnaasiumi õpilaste osalemine keskkonna õppeprogrammides" - projektijuht Toomas Tikerperi

Õppeaasta 2018/2019

Teadlaste Öö Festival 2018 - projektimeeskond: Alli Kaarama, Ene Lüüs, Mare Allikas, Riina Bergmann, Mari-Liis Renser, Kristina Pikas

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprojekt "Keskkonnaalased õppeprogrammid Avinurme Gümnaasiumis" - projektijuhid Marika Schasmin, Toomas Tikerperi

Õppeaasta 2017/2018

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprojekt "Avinurme Gümnaasiumi õpilaste osalemine keskkonna õppeprogrammides" - projektijuht Marika Schasmin

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprojekt "Avinurme Gümnaasiumi välipraktikumi laager Võhandu jõe ürgoru maastikukaitsealal" - projektijuhid Marika Schasmin ja Maive Tooming

Projekt PATEE (Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtluse Arendamiseks) - koolipoolne koordinaator Kristina Pikas

Projektikonkurss "Sallivus meie ümber" - projektijuht Katrin Kaarama, koolipoolne koordinaator Kristina Pikas 

Üleriigilised keskkonnakampaaniad "Patareijaht" ja Küünlaümbriste jaht 2017/2018" -  koolipoolne projektijuht Kristi Lõbu

Teadlaste Öö Festival 2017 -  projektimeeskond: Alli Kaarama, Ene Lüüs, Mare Allikas, Riina Bergmann, Mari-Liis Renser, Kristina Pikas