Õppetunnid toimuvad 2023/2024 õppeaastal  alates 29.01.2024  valdavalt pikkade ainetundidena (paaristundidena). Sõltuvalt õppeaine nädalatundide arvust võib pikk ainetund peale pikka vahetundi vahelduda lühikese ainetunniga. 

Ainetunnid vahelduvad vahetundidega. Lühikeste vahetundide pikkuseks on 15 minutit. Päeva keskel on kogu koolil pikk vahetund pikkusega 60 minutit, mille kestel käivad õpilased lõunat söömas, liiguvad aktiivselt ning tegelevad füüsilist ja vaimset tervist arendavate tegevustega koolimajas, võimlas ja kooli lähiümbruses.  

Kontaktõppe ja iseseisva õpiaja jaotus lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses määratud õppetunni pikkusest on järgmine:

PIKK TUND (paaristund) =  vahetu kontakttund õpetaja juhendamisel 75 minutit ning 15 minutit iseseisev õpiaeg

LÜHIKE TUND = vahetu kontakktund õpetaja juhendamisel 45 minutit

 

Tundide ja vahetundide ajakava

        PIKK TUND (75 min)                                  LÜHIKE TUND (45 min)

1.     8.30- 9.45                                       

2.    10.00- 11.15

                                 11.15- 12.15  PIKK VAHETUND  

3.    12.15 - 13.30                                                      12.15 - 13.00

4.    13.15 -  14.30 (pärast lühikest 3.tundi)         13.15 - 14.00 (pärast lühikest 3.tundi)

       13.45 - 15.00 (pärast pikka 3.tundi)              13.45 - 14.30 (pärast pikka 3.tundi)