LIIKUMISPÄEVA AEG JA EESMÄRK 
Taoline projektipäev toimus esmakordselt 2.oktoobril 2020. Kuna õpilaste ja õpetajate tagasiside oli väga positiivne, siis muudame liikumispäeva traditsiooniks. Selle õppeaasta liikumispäev toimub 8.oktoobril meie 101-aastase kooli auks ja tervislike eluviiside propageerimiseks. 
Seoses nakkusohu ennetamise ja haiguste leviku ärahoidmise eesmärgil me ei spordi koos koolis, vaid igaüks tegeleb kehalise aktiivsusega oma kodus, koduümbruses või muus liikumiseks sobivas  keskkonnas.  
LIIKUMISPÄEVA ÜLESANDED JA JUHISED 
1.-6.klassi õpilased

  • Saavad klassijuhatajatelt päeva ülesandeks koju kaasa töölehe, mille alusel liiguvad ja tegutsevad päeva jooksul nii, et tegevuste summaks tuleb kokku vähemalt 101.
  • Iga klassijuhataja selgitab oma klassile liikumispäeva eesmärki ja korraldust.
  • Täidetud tööleht tuleb tuua kooli klassijuhataja kätte 11.oktoobril. 

7.-12.klassi õpilased   

  • Päevaülesandeks on päeva jooksul kas joosta, kõndida või sõita rattaga või kombineerida antud kolme tegevust.  
  • Eesmärgiks on läbida iga klassi kohta päeva jooksul vähemalt 101 kilomeetrit.  
  • Iga 7.-12.klassi õpilane jäädvustab talle sobiva äpi abil oma liikumise (liikumise liik, kestus, läbitud vahemaa pikkus) ning saadab kuvatõmmise nimetatud infoga klassijuhatajale. 
  • Iga klassijuhataja selgitab oma klassile liikumispäeva eesmärki ja korraldust.

Õpetajad 
Võtavad eesmärgiks liikuda päeva jooksul vähemalt 2 x 101 kilomeetrit ning teevad seda üheskoos matkarajal või endale sobivas keskkonnas! 


Liigume projektipäeval igaüks eraldi, kuid samas teeme seda siiski kõik koos!  Kokkuvõtteid kogu kooli liikumisest teeme kooli tulles!