8.oktoobril toimub meie 101-aastase kooli auks ja tervislike eluviiside propageerimiseks taaskord ülekooliline liikumispäev.

Me ei spordi koos koolis, vaid igaüks tegeleb kehalise aktiivsusega oma kodus, koduümbruses või muus liikumiseks sobivas keskkonnas.

LIIKUMISPÄEVA ÜLESANDED JA JUHISED:

  • 1.-4.klassi õpilased saavad klassijuhatajatelt päeva ülesandeks koju kaasa töölehe, mille alusel liiguvad ja tegutsevad päeva jooksul nii, et tegevuste summaks tuleb kokku vähemalt 101. Täidetud tööleht tuleb tuua kooli klassijuhataja kätte 11.oktoobril. 
  • 5.-12.klassi õpilaste päevaülesandeks on päeva jooksul kas joosta, kõndida või sõita rattaga või kombineerida antud kolme tegevust. Eesmärgiks on läbida iga klassi kohta päeva jooksul vähemalt 101 kilomeetrit. Iga 7.-12.klassi õpilane jäädvustab talle sobiva äpi abil oma liikumise (liikumise liik, kestus, läbitud vahemaa pikkus) ning saadab kuvatõmmise nimetatud infoga klassijuhatajale. Klassijuhataja teavitab oma klassi õpilasi sellest, kuhu tuleb päeva jooksul info saata.
  • Õpetajad võtavad eesmärgiks liikuda päeva jooksul grupi peale 2 x 101 kilomeetrit!
  • Kokkuvõtteid teeme kooli tulles 11.-12.oktoobril.

Seega liigume liikumispäeval igaüks küll eraldi, kuid samas teeme seda siiski kõik koos!