Riina Bergmann

õppenõukogu ja põhikooli õpetajate esindaja

riina.bergmann@avinurme.edu.ee

Mari-Liis Renser

õppenõukogu ja gümnaasiumi õpetajate esindaja

mari-liis.renser@avinurme.edu.ee

Katrin Kaarama

õpilasesinduse esindaja

kaaramakatrin@gmail.com

Aleksei Männiste

koolipidaja esindaja

aleksei.manniste@mustvee.ee

Kenrih Korol

gümnaasiumi õpilaste esindaja

kenrih11@gmail.com

Katrin Rosar

põhikooli õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu esinaine

katrinrosar@gmail.com

Marge Pärn

põhikooli õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

marge@alfrina.ee

Verner Mölder

vilistlaste esindaja

vernerm@hot.ee

Eve Liiv

põhikooli õpilaste vanemate esindaja

eve.liiv@gmail.com

Eveli Tooming

kooli toetavate organisatsioonide esindaja

eveli@strauss.ee

 

gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

 

 

põhikooli õpilaste esindaja