Maria Kruup

õppenõukogu ja põhikooli õpetajate esindaja

maria.kruup@avinurme.edu.ee

Mari-Liis Renser

õppenõukogu ja gümnaasiumi õpetajate esindaja

mari-liis.renser@avinurme.edu.ee

Martin Lepp

õpilasesinduse esindaja

martin.lepp@avinurme.edu.ee

Ants Rummel

koolipidaja esindaja

ants.rummel@mustvee.ee

Katrin Rosar

põhikooli õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

katrinrosar@gmail.com

Marge Pärn

põhikooli õpilaste vanemate esindaja

marge@alfrina.ee

Karit Tuusula Mölder

vilistlaste esindaja, hoolekogu esinaine

karittuusula@gmail.com

Heli Habakuk

põhikooli õpilaste vanemate esindaja

maamaitse@gmail.com

Eveli Tooming

kooli toetavate organisatsioonide esindaja

eveli@strauss.ee

Viivika Madisson

gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

viivuka.madisson@mail.ee

Mortimer Tooming

põhikooli õpilaste esindaja mortimer.tooming@avinurme.edu.ee