Siia oleme koondanud olulisemad internetileheküljed (telefoninumbrid), kust leiad teavet ja nõu  karjääri, suhteid või tervist puudutavate küsimuste korral. Mitmetel lehekülgedel on võimalus saada tasuta e-nõustamist psühholoogilt, arstilt vm spetsialistilt.
Lisaks internetist info lugemisele saad alati pöörduda probleemide korral oma klassijuhataja, aineõpetaja, kooli psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, kooliõe, perearsti või sobiva  nõustaja poole!

KARJÄÄRI PUUDUTAVAD KÜSIMUSED

www.rajaleidja.ee  - teave karjääriplaneerimise, õppimisvõimaluste, kutseoskuste jms kohta

www.noored.ee   - teave 15-25-a noortele rahvusvahelise noortevahetuse, vaba aja sisustamise, projektides osalemise kohta

https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_et   -  teave koolide ja koolisüsteemide kohta EL-s, vabatahtlikuna töötamise võimalustest, erinevate rahvusvaheliste programmide kohta

SUHTEID JA  TERVIST  PUUDUTAVAD  KÜSIMUSED

www.peaasi.ee - nõustamine, info ja koolitused vaimse tervise osas; veebilehte haldab MTÜ Peaasjad, kuhu kuuluvad vaimse tervise ja noorsootöö spetsialistid, nõustajad ja koolitajad erinevatest valdkondadest  

www.lahendus.net  - psühholoogiatudengite nõuandelehekülg

www.amor.ee  - Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg, palju teavet soolise arengu teemadel

www.terviseinfo.ee  - Tervise Arengu Instituudi teabelehekülg, palju infot tervise teemadel

www.narko.ee  - info ja nõustamine narkoprobleemide korral

Telefon  1710  (tööpäeviti 10.00- 17.00) -  tasuta anonüümne nõustamistelefon narko, HIV-i ja AIDS-i teemadel, kus kõnedele vastavad psühholoogid

https://www.targaltinternetis.ee/  -  teave internetiohtude ja turvalise suhtlemise kohta internetis

Telefon 116 111  -  üleriigiline tasuta abi- ja nõuandetelefon lastele ja lapsevanematele; avatud ka veebileht www.lasteabi.ee 

www.sinamina.ee  -  e-nõustamine ja koolitusinfo lapsevanemale lähisuhete ja laste kasvatamise teemadel