Planeerime kevadel 2021.a. koolisiseseid sünnipäevaüritusi. Lisaks kavandame kooli ajalehe aastapäeva erinumbri väljaandmist ja selle levitamist vilistastele.