Projekt PATEE (Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtluse Arendamiseks)- koolipoolne koordinaator Kristina Pikas

Projekti PATEE raames tutvusid gümnaasiumiastme majandus- ja ettevõtlusõppe õpilased 31.05.2018 Jõgevamaal asuvate ettevõtetega Valmeco AS ja Scanola Baltic AS. Ettevõtmist toetas ja koordineeris kooliväliselt PATEE projektijuht, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse turundus- ja arendusjuht Sandra Saviauk. Õppereisi bussitranspordi kulud kattis JAEK (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus).

Projektis osalemine oli majandus- ja ettevõtlusõppe õpilastele väga kasulik, sest andis konkreetse ettekujutuse kahe ettevõtte näol kuidas jõuda äriideest toimiva ettevõtteni. Külastatud ettevõtted erinesid küll oma tegevusvaldkondade ja suuruse poolest, kuid tegutsemise põhimõtted ja ettevõtjate väärtused olid üpris sarnased. Õpilased koostasid peale õppekäiku kirjaliku tagasiside ning analüüsisid kuuldut-nähtut rühmatööna majandus- ja ettevõtlusõppe tunnis. Nende ettekannetes antud tagasiside oli äärmiselt positiivne. Esile tõsteti õppekäike juhtinud ettevõtjate äärmiselt informatiivset ja huvitavat ülevaadet oma ettevõtte arengust ning nende positiivset suhtumist noorte küsimustesse. Leiti, et taoline õppekäik kinnistab edukalt kursustel õpitut ning väga hea oli enda jaoks tõdeda, et majanduse ja ettevõtluse alused kehtivad praktilises ettevõtluses. Näiteks ettevõtlusega seotud riskid ja turu roll ettevõtte toimimises olidki sellised nagu kursustel räägitud. Olulisi õpetusi noortele jagasid mõlemad õppekäigu juhid. Näiteks Keidy Salundi rõhutas õppimise olulisust ja eesmärkide seadmist. Raul Taul andis nõu, et ei tohi karta ebaõnnestuda ja oma ideed ellu viia.