Põhikooli jõulupidu 5.-8.klassidele toimub kooli aulas algusega kell 18.00. Pidu lõpeb kell 22.00. Transport peole ja peolt kodudesse on organiseeritud vastavalt õpilaste vajadustele. Lisainfo huvijuhilt. Busside graafikud kättesaadavad alates 16.detsembrist kooli kodulehelt.