20.-26.05.2018 osalesid Avinurme, Iisaku, Illuka ja Tudulinna koolide õpilased rahvusvahelises noorte kultuurivahetuse projektis Slovakkias, mida korraldas MTÜ International Village. Projekti eesmärgiks oli erinevate riikide kultuuride vahetus ning noorte koostööoskuste arendamine. Projekti raames saavad erinevate riikide noored kokku korraldaja valitud riigis ning osalevad erinevates tegevustes ja töötubades. Sel korral kogunesid erinevate riikide 14-17-aastased õpilased seitsmeks päevaks Slovakkias asuvasse hotelli. Nädala jooksul soaleti inglise keele töötubades, Euroopa Liitu tutvustavates töötubades, sportlikes mängudes, kunsti-muusika ja tantsu üritustel, külastati Krakovi linna ja Popradi veeparki Poolas. Kõiki tegevusi ja üritusi juhtisid inglise keelt emakeelena kõnelejad Ühendkuningriikidest, Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest. Kogu projekt toimus inglise keeles, mis toetas ja motiveeris osalejaid oma inglise keele oskust kasutama ja arendama. Eeltöö laagris osalemiseks algas juba varakevadel: üheskoos valmistati ennast tutvustav video ning koostati Eestit ja meie kodukohta tutvustav esitlus. Meie noored paistid silma enda hea inglise keele oskuse poolest. Saadi palju positiivseid emotsioone ning oskuse ja julguse suhtlemiseks rahvusvahelises seltskonnas. Sõitu toetasid koostööprojekt „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ ning Mustvee ja Alutaguse Vallavalitsused. Turvaliselt Slovakkiasse ning tagasi sõidutas noori Baltibuss. Avinurme Gümnaasiumist osales projektis 8 õpilast 9.-12.klassidest.