Avinurme Gümnaasiumi 6.klassi õpilased võtavad osa rahvusvahelisest projektist „ePal Exchange“, mida veab USA St. Mary´s Academy õpetaja J. Riehl. Projektist võtavad lisaks meie ja USA kooli õpilastele osa ka Jaapani, Norra ja Sierra Leone õpilased.

Projekti eesmärgiks on tutvuda erinevate riikide kultuuri ja eluviisiga ning arendada inglise keele oskust.

Projekt hõlmab endas mitmeid ülesandeid, näiteks tuleb õpilastel enda kohta täita ankeet, koostada video oma argipäevast jpm.