Avaldus lapse vastuvõtuks Avinurme Gümnaasiumi 1.klassi tuleb esitada hiljemalt 15.juuniks 2020. Avalduse saab edastada elektrooniliselt kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee. Paberkandjal saab avalduse esitada kooli kantseleis alates 1.juunist 2020.

Avinurme Gümnaasiumi õpilasel on võimalus kanda koolivormi ja koolimütsi. Koolivormi tellimisinfo asub kooli kodulehel. Koolimütsid kingitakse 2020/ 2021 õppeaastal 1.klassis õppima asuvatele lastele kooli poolt ning seetõttu on avalduses küsimus lapse peaümbermõõdu kohta.

Lapse vastuvõtuks Avinurme Gümnaasiumi 1.klassi tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus - Avaldus 1.klassi õppima asujale  
2) lapse sünnitunnistuse koopia;
3) koolivalmiduskaart (lasteaias käinud lastel)
4) üks foto suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile)
Lisaks tuleb kooliõele esitada lapse tervisekaart, mille väljastab perearst. 
Tuletame meelde, et laps peab läbima perearsti juures koolimineku eelse tervisekontrolli!

Vajalikud koolitarbed 1.klassis

NB! Avaldus tuleb esitada hiljemalt 15.juuniks 2020 ning kõiki teisi eelpool loetletud vajalikke dokumente saab esitada kuni 14.augustini 2020.   

Lisainfo ja küsimused seoses lapse vastuvõtuga 1.klassi:
tel 515 8517 või gymnaasium@avinurme.edu.ee (sekretär)
tel 5332 0425 või urve.tooming@avinurme.edu.ee (direktor Urve Tooming),  
tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)