Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:

10.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00

1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt kõikidesse klassidesse toimub kooli kantseleis. 

Avaldusi 1.klassi oodatakse 15.juuniks 2020.

Avaldusi Avinurme Gümnaasiumi 10.klassi võetakse vastu pärast põhikooli lõpetamist kuni 14.augustini 2020. 

Palume tutvuda kooli kodulehel oleva infoga 1. ja 10.klassi sisseastujale.