1. 8.25 - 9.10
2. 9.20 - 10.05
3. 10.15 - 11.00
  söögivahetund
4. 11.20 - 12.05
5. 12.15 - 13.00
  söögivahetund
6. 13.20 - 14.05
7. 14.10 - 14.55
8. 15.00 - 15.45