2019/2020 õppeaasta hindamisperioodid põhikoolis

I TRIMESTER
02.09.2019 - 29.11.2019
II TRIMESTER
02.12.2019 - 13.03.2020
III TRIMESTER
16.03.2020 - 09.06.2020
   

2019/2020 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg
21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a
II vaheaeg
23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a
III vaheaeg
24. veebruar 2020. a kuni 1. märts 2020. a
IV vaheaeg (v.a 12.klass)
 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid)
10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a
Aluseks olev määrus asub - https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011

2019/2020 kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis

10. ja 11.klassis
1 kursust õppeaastas 9.juuni        
2 kursust õppeaastas 24.jaan 9.juuni      
3 kursust õppeaastas 29.nov 13.märts 9.juuni    
4 kursust õppeaastas 8.nov 24.jaan 3.aprill 9.juuni  
5 kursust õppeaastas 18.okt 13.dets 14.veebr 10.aprill 9.juuni
 
* Perioodis olevad ained 1.poolaastal:
  1 kursus (2 tundi nädalas): 24.jaan
 
12.klassis
1 kursus õppeaastas
17.aprill        
2 kursus õppeaastas 20.dets 17.aprill      
3 kursus õppeaastas 15.nov 7.veebr 17.aprill    
4 kursus õppeaastas 18.okt 13.dets 14.veebr 17.aprill  
5 kursus õppeaastas 11.okt 29.nov 24.jaan 13.märts 17.aprill
 
* Perioodis olevad ained 1.poolaastal:
  1 kursus (2 tundi nädalas): 20.dets
 
* Kooliastmetehinnete väljapanemine gümnaasiumi lõpetajatele: 17.aprill