2020/2021 õppeaasta hindamisperioodid põhikoolis

I TRIMESTER
01.09.2020 - 27.11.2020
II TRIMESTER
30.11.2020 - 12.03.2021
III TRIMESTER
15.03.2021 - 11.06.2021
   

2020/2021 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg
19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a
II vaheaeg
23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a
III vaheaeg
22. veebruar 2021. a kuni 28. veebruar 2021. a
IV vaheaeg (v.a 12.klass)
 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid)
14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a
Aluseks olev määrus asub - https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011

2020/2021 kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis

10. ja 11.klassis
1 kursust õppeaastas 11.juuni        
2 kursust õppeaastas 22.jaan 11.juuni      
3 kursust õppeaastas 27.nov 12.märts 11.juuni    
4 kursust õppeaastas 6.nov 29.jaan 9.aprill 11.juuni  
5 kursust õppeaastas 16.okt 11.dets 19.veebr 16.aprill 11.juuni
 
* Perioodis olevad ained 1.poolaastal: 1 kursus (2 tundi nädalas): 22.jaanuar
 
12.klassis
1 kursus õppeaastas
16.aprill        
2 kursus õppeaastas 11.dets 16.aprill      
3 kursus õppeaastas 6.nov 29.jaan 16.aprill    
4 kursus õppeaastas 16.okt 11.dets 19.veebr 16.aprill  
5 kursus õppeaastas 9.okt 27.nov 29.jaan 12.märts 16.aprill
 
* Kooliastmetehinnete väljapanemine gümnaasiumi lõpetajatele: 16.aprill