2023/2024 õppeaasta hindamisperioodid põhikoolis

I TRIMESTER

01.09.2023 - 01.12.2023

II TRIMESTER

04.12.2023 - 15.03.2024

III TRIMESTER

18.03.2024 - 12.06.2024

2023/2024 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg
23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
II vaheaeg
21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg
26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg (v.a 12.klass)
(v.a 12.klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid)
(v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.
 

2023/2024 kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis

10. ja 11.klassis
1 kursust õppeaastas 12.juuni        
2 kursust õppeaastas 26.jaan 12.juuni      
3 kursust õppeaastas  1.dets 15.märts 12.juuni    
4 kursust õppeaastas 10.nov 26.jaan 5.aprill 12.juuni  
5 kursust õppeaastas 20.okt 20.dets 23.veebr 19.aprill 12.juuni
 
* Perioodis olevad ained 1.poolaastal: 1 kursus (2 tundi nädalas): 26.jaanuar
 
12.klassis
1 kursus õppeaastas
19.aprill        
2 kursus õppeaastas 20.dets 19.aprill      
3 kursus õppeaastas 10.nov  2.veebr 19.aprill    
4 kursus õppeaastas 20.okt 20.dets 23.veebr 19.aprill  
5 kursus õppeaastas 13.okt 1.dets 2.veebr 22.märts 19.aprill
 
* Kooliastmehinnete väljapanemine gümnaasiumi lõpetajatele: 24.mai