Prindi

TUNNIPLAAN

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1.

eesti keel

kunstiõpetus

inimeseõpetus

tööõpetus

matemaatika

2.

kehaline kasvatus

eesti keel

eesti keel

tööõpetus

eesti keel

3.

matemaatika

vene keel

vene keel

matemaatika

tööõpetus

4.

inimeseõpetus

matemaatika

loodusõpetus

eesti keel

tööõpetus

5.

eesti keel

kehaline kasvatus

matemaatika

kehaline kasvatus

loodusõpetus

6.


muusikaõpetus


eesti keel


PÄEVAPLAAN


ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

ÕPPETUNNID

HOMMIKUSÖÖK

LÕUNASÖÖK

8.25- 13.00

9.10- 9.20

11.00-11.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00-11.20

8.25- 13.00

9.10- 9.20

11.00-11.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00-11.20

8.25- 13.00

9.10- 9.20

11.00-11.20

LOGOPEED


9.20- 10.05


11.20- 12.05


OODE

14.00- 14.15

14.00- 14.15

14.00- 14.15

14.00- 14.15

14.00- 14.15

HUVIALA- RINGID

13.20- 14.05 käsitööring

13.20- 14.05 näitering

14.10- 15.30 lauamänguring

15.00- 16.30 kunstiring


14.00- 15.30 robootika

14.55- 15.40 töö-ja tehnoloogia-ring

13.20- 14.55 kitarriring

14.00- 14.45 töö-ja tehnoloogiaring

TREENINGUD

15.30- 17.00 kergejõustik

15.30- 17.00 kergejõustik

15.30- 17.00 kergejõustik

14.00- 15.30 kergejõustik

15.30- 17.00 kergejõustik