TUNNIPLAAN

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1.

eesti keel

tööõpetus

matemaatika

matemaatika

matemaatika

2.

inimeseõpetus

informaatika

vene keel

loodusõpetus

matemaatika

3.

eesti keel

matemaatika

loodusõpetus

eesti keel

loodusõpetus

4.

tööõpetus

eesti keel

inimeseõpetus

loodusõpetus

eesti keel

5.

tööõpetus

tööõpetus

ajalugu

eesti keel

vene keel

6.

kehaline kasvatus


kunstiõpetus

muusikaõpetus

kehaline kasvatus

PÄEVAPLAAN


ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

ÕPPETUNNID

HOMMIKUSÖÖK

LÕUNASÖÖK

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00-11.20

8.25- 13.00

9.10- 9.20

11.00-11.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00-11.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00-11.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00-11.20

LOGOPEED


OODE

14.00- 14.15

14.00- 14.15

14.00- 14.15

14.00- 14.15

14.00- 14.15

HUVIALA- RINGID


TREENINGUD