Koolis oli 7.-14. veebruaril avatud sõbraposti kast. Sinna said õpilased ja õpetajad postitada toredaid soove koolikaaslastele ja õpetajatele. 14. veebruaril avasime kasti ning jagasime kirjad klassiti kätte. Posti oli tohutult.

Samuti oli 14.-18. veebruaril avatud teisel korrusel "sõbralik sein", kuhu õpilased said kleepida sedeleid, kuhu nad olid enne kirjutanud või joonistanud, milline on üks tõeline sõber. Sein sai kenasti kirju ja tulemus sai ka piltidena jäädvustatud. 

Aulas sai 14.-18. veebruari nädala jooksul teha temaatiliselt kaunistatud seina taustal ka sõbrapilte ning nii mõnigi kasutas seda võimalust.

Sõbrakuule lisas rõõmu ja elevust ka 10. klassi poolt 16. veebruaril korraldatud sõbranädala kohvik aulas.