Emakeele piirkondlikul e-olümpiaadil osalesid neli gümnaasiumiastme õpilast- Markus Kaljumäe 10.klassist, Raiko Villers 11.klassist ning Loore Pärn ja Helar Pärna 12.klassist. Raiko Villers jäi 11.klasside arvestuses jagama 5.-6.kohta ning Markus Kaljumäe ja Loore Pärn saavutasid oma vanuseklassis 6.koha. Õpilaste ettevalmistamist olümpiaadiks suunas ja juhendas õpetaja Saale Kivi. Tänu- ja kiidusõnad kõikidele olümpiaadil osalejatele ning õpetaja Saale Kivile!