Urve Tooming 

muusikaõpetus

urve.tooming@avinurme.edu.ee

Kristina Pikas 

inimeseõpetus, psühholoogia, uurimistöö alused, perekonnaõpetus

kristina.pikas@avinurme.edu.ee

Triin Muna

klassiõpetaja

triin.muna@avinurme.edu.ee 

Daisi Mäeots 

klassiõpetaja

daisi.maeots@avinurme.edu.ee

Elle Jürjev 

klassiõpetaja, õpiabi

elle.jurjev@avinurme.edu.ee

Alli Kaarama 

matemaatika, füüsika

alli.kaarama@avinurme.edu.ee

Ülle Vaher 

vene keel

ylle.vaher@avinurme.edu.ee

Riina Bergmann

matemaatika

riina.bergmann@avinurme.edu.ee

Liina Karo

saksa keel, inglise keel

liina.karo@avinurme.edu.ee

Tiiu Palm 

inglise keel

tiiu.palm@avinurme.edu.ee

Maive Tooming 

ajalugu, ühiskonnaõpetus

maive.tooming@gmail.com

Mare Allikas 

bioloogia, loodusõpetus

mare.allikas@avinurme.edu.ee

Riina Väät 

kehaline kasvatus

riina.vaat@avinurme.edu.ee

Martin Mölder

kehaline kasvatus

martin.molder@avinurme.edu.ee

Aili Rohtla

tütarlaste tööõpetus

aili.rohtla@avinurme.edu.ee

Ene Lüüs 

keemia, füüsika

ene.luus@avinurme.edu.ee

Mari-Liis Renser

geograafia, majandusõpetus, loodusõpetus, kunstiõpetus

mari-liis.renser@avinurme.edu.ee

Margot Pärn

eesti keel, kirjandus

margot.parn@avinurme.edu.ee

Kaiel Altpere

klassiõpetaja, õpiabi

kaiel.altpere@avinurme.edu.ee

Mart Sepp 

autoõpetus

mart.sepp@avinurme.edu.ee

Heli Ambos

kehaline kasvatus

heli.ambos@avinurme.edu.ee

Janika Romanovitš
(lapsehoolduspuhkusel)

muusikaõpetus

janika.romanovits@avinurme.edu.ee

Kaidi Alberi

muusikaõpetus

kaidi.alberi@avinurme.edu.ee

Kristi Lõbu

inglise keel

kristi.lobu@avinurme.edu.ee

Janek Romanovitš

robootika, saalihoki

janek.romanovits@avinurme.edu.ee

Malle Kuusk

lihtsustatud õppekavaga klassi juhataja

malle.kuusk@avinurme.edu.ee

Rein Leichter

poiste tööõpetus, töö- ja tehnoloogiaõpetus

rein.leichter@avinurme.edu.ee

Saale Kivi

eesti keel ja kirjandus

saale.kivi@avinurme.edu.ee

Aivar Saarela

füüsika, informaatika, meediaõpetus

aivar.saarela@avinurme.edu.ee

Maria Kruup

lihtsustatud õppekavaga klassi õpetaja

maria.kruup@avinurme.edu.ee