Kohtusime õpetajatega koolimaja aulas 3.jaanuaril, et koostöös arutleda ja teha plaane õuesõppe ja liikumisalaste tegevustega seoses.

Päeva esimeses pooles jagasid Liikuma Kutsuva Kooli konverentsil käinud õpetajad tagasisidet konverentsist, teiste koolide kogemusest ja uuringute tulemustest nimetatud valdkonnas. Arutleti liikumise ja vaimse tervise seose üle, tehti üheskoos virgutusvõimlemist ja mängiti läbi liikumismänge. Liikuma Kutsuva Kooli konverentsil käisid muljeid kogumas Toomas Tikerperi, Heli Ambos, Liina Karo, Mari-Liis Renser ja Kristina Pikas. Kõik kohalolijad said kirja panna oma arvamuse, millega saaks alustada kohe sellel õppeaastal, milliseid muudatusi peaks planeerima edaspidi ning mil määral ja milles on igaüks valmis panustama. Saime arvamuste alusel sisendi meie kooli muutumiseks rohkem liikuvamaks. Loodud sai 9-liikmeline liikumistiim, kuhu kuuluvad Toomas Tikerperi, Heli Ambos, Katrin Kaarama, Kristi Lõbu, Kaiel Altpere, Mari-Liis Renser, Ülle Vaher, Kristina Pikas, Maria Kruup. 

Päeva teises pooles arutasime kooliolümpiamängude läbiviimise võimalikkust ja võimalusi meie koolis. Leppisime kokku, et liikumistiim asub koostama projekti kooliolümpia osas ning kaasab sellesse ettevõtmisse kogu kooli. Kavandame ka liitumist Liikuma Kutsuvate Kooli ühendusega. 

Usume, et rohkem liikumist annab meie koolipäevadele ja õppimisele vunki juurde!