7.veebruaril tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva ning kogu nädal (kuni 10.veebruarini) on meediapädevusnädal. Oleme taas kord turvalise interneti päeva Eesti kaardil ning korraldame koolis teavitusüritusi, mis annavad vajalikke teadmisi-oskusi digimaailmas turvalisemaks käitumiseks. Selle aasta teemaks on andmed, andmete kaitse. Turvalise interneti päeval ja nädala jooksul toimuvad temaatilised infotunnid ja ülesannete lahendamised. Teise korruse koridori seintel on kümme QRkoodi, mida avades leiab lahendamiseks teste, ülesanded, mänge, infomaterjale ja kuulamiseks- vaatamiseks õppevideoid. Kolmapäeval osalevad 10.-12.klassi õpilased Statistikaameti infotunnis "Andmed on varandus- kust neid leida?" Infotunnis saab väärt teadmisi andmete kohta ning häid vihjeid, kust ja kuidas näiteks uurimistöödeks vajalikud andmed üles leida. Temaatilisi tegevusi koolis koordineerivad informaatika õpetaja Aivar Saarela ja inimeseõpetuse õpetaja Kristina Pikas.

Turvalise interneti päeval on õpetajatel võimalik osaleda Harno korraldatud projekti Targalt internetis raames veebiseminaril “Distantsilt targemaks: andmekaitsest ja küberturvalisusest õpetajale”. Seminaril räägitakse sellest, mida peab õpetaja teadma andmekaitse ja küberturvalisuse kohta koolis. 

Lapsevanemaid oodatakse 9.veebruaril kell 19.00 osalema veebiseminaril “Kuidas meil internetis päriselt läheb?”.
Seminaril arutatakse:
 kui palju ja mil viisil võiks lapsevanem teadlik olla oma lapse internetikasutusest,
 kuidas teha üheskoos lapsega interneti ja nutiseadmete kasutamisega seotud kokkuleppeid,
 milliseid andmeid, sealhulgas pilte ja videoid jagada endast ja pereliikmetest,
 mis on mõistlik ekraaniaeg,
 lapse arengust ja digitehnoloogia kasutamisest.

Seminaril astuvad üles ja jagavad oma kogemusi koos kasulike nõuannetega Kalev Pihl, lapsevanem, IT-spetsialist ja koolitaja ning Elyna Heinmäe, lapsevanem ja haridustehnoloog.
Arutelu modereerib meediaõpetaja Karl Gustav Adamsoo.

Ka publikul on võimalus seminaril arvamust avaldada ning küsimusi küsida.

Seminari korraldavad Lastekaitse Liit projekti Targalt internetis raames ja Telia Eesti.

Veebiseminar toimub FACEBOOKi keskkonnas; leia üritus- LIVE: Kuidas meil internetis päriselt läheb?