Liikumistiim esitas kogu kooliperele väljakutse kehalise aktiivsuse suurendamiseks ning oma tervise ja heaolu edendamiseks. Kõiki õpilasi ja koolitöötajaid kutsuti üles liikuma 15.veebruari koolipäeva jooksul võimalikult palju. Eesmärgiks oli alates kooli tulekust kuni kojuminekuni planeerida oma tegevused võimalikult liikuvalt ning koguda samme. Kasutada võis mistahes sammulugemise äppi. Koolimajast väljudes tuli oma sammud välisukse kõrval asuvasse tabelisse kirja panna. Need, kelle puudus võimalus sammulugemise rakendust kasutada, said oma tegevused kirja panna (nt kõndimine vähemalt kahes vahetunnis; jooksmine vähemalt ühes vahetunnis, liikumismängu mängimine, uisutamine, suusatamine ja muud tegevused).

Väljakutse võtsid vastu 11 õpetajat ja 38 õpilast. Rõõm oli näha, et nii mitmedki õpilased, olid esmakordselt kodust kaasa võtnud sammulugeja ning jälgisid oma liikumist teraselt. Rõõm oli ka tõdeda, et õpetajad Liina, Katrin ja Ülle, kellel sel päeval ainetunde ei olnud, liikusid kaasa kodus ning õpetaja Rein liikus kaasa teises koolis tööd tehes.   

Kuidas meil läks? 

Kokku kogusime 374 920 sammu! Kuna igaühe sammu pikkus oleneb tema jala pikkusest ja liikumise kiirusest, siis olenevalt sammu pikkusest,  tuleb neid  ühe kilomeetri peale kokku 1200- 1600. Kui arvestada, et üks kilomeeter on keskmiselt 1400 sammu, siis võib meie sammudest kokku panna teepikkuse 267,8 kilomeetrit! Seega kõndisime Eesti teise otsa välja.  

11 koolitöötajat kogusid kokku 82 718 sammu! Suurima koguse samme ja intensiivse liikumispäeva tegid kehalise kasvatuse õpetaja Katrin (29236 sammu), tehnoloogiaõpetaja Rein (11 898 sammu), võõrkeele õpetaja Ülle (8663 sammu) ja huvijuht Toomas (8081 sammu). Teiste õpetajate ( Saale, Mari-Liis, Kaiel, Kristina, Liina, Maria) igaühe sammude kogus jäi vahemikku 3181 - 4906. 

37 õpilast kogusid kokku 292 202 sammu! Kõige rohkem sammujaid oli 2.klassist (8 osalejat), 4.klassist (7 osalejat) ja 3.klassist (4 osalejat). Teistest klassidest lugesid samme 1., 5., 6., 7., 9., 10., 11. ja 12.klassi õpilased. Igast klassist 1-3 õpilast.

Suurima koguse samme ehk üle 10 000 sammu koolipäeva jooksul tegid Riko 2.klassist (16 420 sammu), Aleksander 2.klassist (15 369 sammu), Rosalie 6.klassist (13 840 sammu), Edmund 2.klassist (13 757 sammu), Annabel 4.klassist (12 673 sammu), Sandra-Erika 3.klassist (12 145 sammu), Mirtel 2.klassist (10 386 sammu), Adele Johanna 4.klassist (10 241 sammu), Miia 6.klassist (10 002 sammu). 

Vahemikus 5000- 9999 sammu kogusid 1.klassist Lisenne ja Marleen; 2.klassist Karl-Martin, Cara-Amia, Mirko ja Rianna; 3.klassist Helsbeth ja Aleksander; 4.klassist Lucia Chioma, Roland, Sten ja Karl-Oliver;  5.klassist Mariann; 6.klassist Margarita; 7.klassist Marten ja Joonas;  9.klassist Margarita; 10.klassist Raimond. 

Vahemikus 2470 - 4999 sammu kogusid 3.klassist Steven; 4.klassist Marleen; 9.klassist Jan Joonatan; 10.klassist Taavi; 11.klassist Markus, Gerda-Liisa ja Killu; 12.klassist David, Martin ja Mattias.

LIIKUMISTIIM KIIDAB KÕIKI SAMMUJAID! KOHTUME UUTEL VÄLJAKUTSETEL!