Seekordset vastlapäeva tähistasime kogu kooliga erinevate õuetegevustega koolimaja ümbruses. Kõik klassid kogunesid kella kümneks võimla ette, kus kooli liikumistiimi poolt jagati klassidele kätte liikumiskaardid koos juhistega edasisteks tegevusteks õueks ning kuulutati vastlatrall alanuks. Liikumiskaardil oli kooliümbruse plaan ning sellele märgitud punktidena tegevuspaigad, kuhu tuli grupiga suunduda ülesandeid täitma. Kõikides punktides olid õpilasi juhendamas ja tegevusse rakendamas sel päeval koolis olevad õpetajad ja huviringijuhid. 1.-4.klassidel oli tegevusteks 6 ülesandepunkti ning alates 5.klassist kuni 12.klassini tuli ülesandeid sooritada 10 punktis. Kõik ülesanded olid seotud liikumise, grupitöö ja/või vastlapäevaga. Igas punktis oli aega tegevuseks 10-15 minutit ja järgmisesse punkti pidi grupp ise kaardi alusel jõudma. Ainsaks tingimuseks oli see, et kõik grupiliikmed peavad ülesandes osalema. Milliseid tegevusi sai teha ja milles end proovile panna: tahtejõusuuskadel meeskondlik suusatamine, võistkondlik rennijooks, lumine köievedu, soome kelgu võidusõit, ohutusalaste teadmiste näitamine koos liikumisega, meeskondlikult munamängu mängimine,  jalgpalli täpsusvisked lumes kaitseprillidega- topsiprillidega, minisuuskade slaalom või paarishüpete slaalom lumes, vastlapäeva traditsioonide tundmise näitamine koos täpsusvisetega, discgolfi meeskondlik mängimine, lumehoki- takistusraja võistkondlik läbimine. Lisaks sai kelgutada ja lumes hullata. Peale paaritunnist vastlatralli õues sai iga osaleja koolisööklas traditsioonilist vastlatoitu süüa. Oli meeleolukas päev! Aitäh osalejatele ja tegevuspunktides abiks olnud õpetajatele, koolitöötajatele, ringijuhtidele! Liikumistiim kogub õpilastelt vastlapäeva osas tagasisidet, et edaspidi veelgi paremini üritust planeerida ja huvitavaid õuetegevusi päeva lisada.