Karjäärinõustamine toimus 18. ja 19.aprillil koostöös Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonnaga. Õpilasi nõustas karjäärinõustaja Margit Alliksaar. Koolipoolne nõustamise koordinaator oli Kristina Pikas.

18.aprillil toimusid klassidele kahetunnised grupinõustamised/ töötoad: 

12.klassile teemadel: haridustee jätkamise ja töötamise võimalused peale gümnaasiumi lõpetamist, isikliku karjääri kujundamine.

8.klassile teemadel: "Ole oma maailma meister"- karjäärikompass, huvid ja elukutsevalik, tugevused, võimed, oskused.

9.klassile teemadel: "Ole oma maailma meister"- karjäärikompass, huvid ja elukutsevalik, tugevused, võimed, oskused.  

 

19.aprillil toimus 11.klassile kahetunnine grupinõustamine/ töötuba ning individuaalsed nõustamised vastavalt kokkulepetele õpilastele:

11.klassile teemadel: karjäärimudeli kujundamine, muutused, hoiakud ja valikud karjääriteel; ettevõtlus kui karjäärivalik.

Alates 3.tunnist kuni 6.tunni lõpuni (10.15-st kuni 14.00-ni) toimusid individuaalsed karjäärinõustamised soovijatele 8.-12.klassidest. Individuaalse nõustamise kestus oli 30- 45 minutit.