13.-17.märtsil toimusid Avinurme Gümnaasiumis võõrkeeltenädala ja emakeelepäeva raames erinevad tegevused ja üritused: etteütluse kirjutamine, emakeelepäeva Kahoot, St Patrick’s Day viktoriin,  Spelling Bee võistlus ning saksa ja vene keele tõlkevõistlused.

Vene keelt õppivad õpilased osalesid klassiti tõlkevõistlusel.6.klass tõlkis muinasjuttu sisehäälikutest. Nemad olid kõige keerulisemas olukorras, sest pole ju käänamist veel õppinud eriti ja tegusõnugi on vähevõitu veel õpitud. Lapsed olid üllatavalt tublid ja rõõm on selle üle, et osati tekst panna kaunisse emakeelde samas muinasjututeksti erilisust arvestades. 7. ja 8. klass tõlkisid lugu pehmendusmärgi seiklustest. Selle teksti tegi eriliseks kirjavahemärkide isikustamine ja teksti puänt, miks pehmendusmärk on just pehmendusmärk. 9 kl -12.kl said tõlkimiseks Grigori Oster "veidrad nõuanded". Need on lõbusad luulevormis kiiksuga nõuanded, mille tõlkes oli ka oluline mõte välja tuua.