9.juunil lõpetasime pidulikult õppeaasta kooli siseõues 1.-8., 10.-11.klassi õpilaste ja õpetajatega. Traditsiooniliselt  said aktusel tunnistused õppeaasta edukalt lõpetajad põhikoolis, kelle tunnistusel olid ainult viied või mõni neli. Gümnaasiumiastmes kiideti kõrge keskmise hindega parimaid õpilasi 10. ja 11.klassidest. Huvitava, eduka ja tegusa õppeaasta eest tänati õppejuhi poolt kõiki õpilasi ja õpetajaid. Toredaid luuletusi luges huvijuht ning muusikalise etteastega ilmestasid aktust muusikastuudio Laanelill lauljad.