Logopeed Malle Kuusk

malle.kuusk@avinurme.edu.ee

Koolis   toimuv   logopeediline   töö   on   tugisüsteemi   üks   osa, mille   eesmärk   on   ennetada, vähendada ja ületada kõnelise arengu puudeid lastel, kellel ilmnevad raskused enese suulisel ja/või kirjalikul väljendamisel.

Õppe- ja korrektsioonitöö seisneb:

• häälikuanalüüsioskuse kujundamises (häälikute õige häälduse täpsustamine;

häälimine; häälikute arvu, järjekorra ja koha määramine sõnas);

• foneemanalüüsioskuse kujundamises (häälikurühma määramine; kriitilise koha

leidmine sõnas; häälikupikkuse muutmine ja määramine; tähe valik);

• kõnearenduses (sõnavara täpsustamine ja täiendamine; töö lause ja sidustekstiga);

• korrektsioonitöös (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja fantaasia arendamises

ülaltoodud tegevuste kaudu).

Kõneravil olevate õpilaste nimekirja kinnitab kooli õppenõukogu.

Logopeed   teeb   koostööd   eesti   keele   õpetajatega. Vajadusel   nõustab   koolilogopeed klassiõpetajaid ja lapsevanemaid õpiraskustega õpilaste õpetamisel.

Koolilogopeedi teenuseid kasutavad õpilased 1.-9. klassini.

Rühmas õpib 3-5 last ühest klassist. Lisaks rühmatundidele toimuvad ka individuaaltunnid.

Logopeedilist abi vajavatele lastele ja nende vanematele edastatakse õppeaasta alguses konkreetsed rühma- ja/või individuaaltundide ajad. 

 

Logopeedi kontakttunnid 2021/2022 õppeaastal toimuvad vastavalt lapsevanemale ja õpilasele edastatud graafiku või kokkuleppe alusel järgmistel päevadel ja ajavahemikel:

ESMASPÄEV    13.15 - 15.00

TEISIPÄEV        13.15 - 15.00

KOLMAPÄEV     13.15- 15.00

NELJAPÄEV      8.25- 10.00, 13.15 - 15.00

REEDE              9.30- 12.00, 13.15 - 15.00

 

Logopeediline nõustamine ja konsultatsioonid lapsevanemale:

TEISIPÄEVITI 10.05- 11.00 (eelneval kokkuleppel)

KOLMAPÄEVITI 8.25 - 10.00 (eelneval kokkuleppel)

NELJAPÄEVITI 10.05 - 11.00 (eelneval kokkuleppel)

REEDETI 10.05 - 11.00 (eelneval kokkuleppel)

Esmaspäevast reedeni peale kella 15 eelneval kokkuleppel.