Tagasi Kooli programmi raames käis meil külas koolitaja, meeskonna arendaja ja coach Kersti Jürgenstein Arenguagentuurist. Külalisõpetaja 90-minutiline tund oli suunatud 9.-12.klassi õpilastele. Räägiti ja arutleti teemal "Enese elu teadlik kujundamine"- sisemine tasakaal ja selle leidmine, minu väärtused ja prioriteedid; eesmärgistamine ja ajakasutus.