18.-25.04.2018 osalesid 7.-9.klassi šoti tantsu ringi üheksa neidu rahvusvahelises kultuurivahetuse projektis Šotimaal. Projekti koolipoolne juht ja koordinaator oli rahvatantsu õpetaja Ülle Vaher ning grupiga oli Šotimaal kaasas Eike Urke, kes organiseerib kultuurivahetust Eesti ja Šotimaa vahel. Projekti raames kohtuti Portsoy tantsurühmaga, kellega koos õpiti highlands tantse ja kellele meie noored õpetasid eesti tantse. Samuti osaleti esimeste eestlastena šoti tantsu festivalil Spring Fling Glasqows, mis toimus 20.-22.04.2018 ning kus osalesid noored üheksast erinevast riigist. Nädala jooksul jõuti tutvuda ka Edinburghiga. Portsoy tantsurühmaga jätkatakse koostööd ka peale projekti ning plaanis on šotlased külla kutsuda. 

Noorte osalemist projektis toetasid Avinurme, Tudulinna ja Lohusuu vallad ning ka  haldusreformijärgsed uued vallad- Alutaguse vald ja Mustvee vald.